Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

I. Prawo zwrotu

1. Klient, który zawarł umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

2. W tym celu, Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia pisemnego o odstąpieniu wraz z nienaruszonym towarem i dowodem zakupu na adres:

Zuzanna Kulawiak ul. Piastowska 26, 63-500 Ostrzeszów

3. Termin 14 dni, w którym Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku umowy sprzedaży.

4. W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

5. W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową w stanie niezmienionym. Zwracany produkt przez klienta nie może nosić śladów używania - zwrócony w oryginalnym opakowaniu, kompletny. Nie przestrzeganie tej zasady będzie skutkować odmową przyjęcia produktu do zwrotu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres siedziby sklepu internetowego www.couleurcaramel.pl

 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

II. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. poszczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres:

Zuzanna Kulawiak ul. Piastowska 26, 63-500 Ostrzeszów

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@couleurcaramel.pl

3. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu, przyczyny reklamacji oraz daty zakupu.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl