Promocje
Pusher kopytko ze stali nierdzewnej Cala Naturale
Pusher kopytko ze stali nierdzewnej Cala Naturale
26,90 zł 13,45 zł
szt.
Pędzel do pudru Cala Naturale
Pędzel do pudru Cala Naturale
29,90 zł 14,95 zł
szt.
Pędzel do różu lub bronzera Cala Naturale
Pędzel do różu lub bronzera Cala Naturale
29,90 zł 14,95 zł
szt.
Pędzel do makijażu brwi Cala Naturale
Pędzel do makijażu brwi Cala Naturale
16,90 zł 8,45 zł
szt.
Zestaw pilniczków Jungle 6 szt. Cala
Zestaw pilniczków Jungle 6 szt. Cala
14,90 zł 7,45 zł
szt.
Płaski pędzel do podkładu Cala Naturale
Płaski pędzel do podkładu Cala Naturale
24,90 zł 12,45 zł
szt.
Pędzel do różu Bronze Ferrule Cala Naturale
Pędzel do różu Bronze Ferrule Cala Naturale
39,90 zł 19,95 zł
szt.
Zestaw pilniczków Flamingo 6 szt. Cala
Zestaw pilniczków Flamingo 6 szt. Cala
14,90 zł 7,45 zł
szt.
Pędzel do cieniowania oka Cala Naturale
Pędzel do cieniowania oka Cala Naturale
16,90 zł 8,45 zł
szt.
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Couleur Caramel

Regulamin sklepu internetowego Couleur Caramel określa zakres i warunki sprzedaży oferowanych Produktów za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.couleurcaramel.pl

I. Postanowienia wstępne

Właścicielem sklepu internetowego www.couleurcaramel.pl jest Przemysław Nieruchalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Influo Group Przemysław Nieruchalski, ul. Lipowa 11, 63-500 Kuźniki, NIP: 5140255470, Regon: 301203612, numer telefonu: 600 360 288

II. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sklepu zostały przyjęte następujące definicje:

 1. Sprzedawca - Przemysław Nieruchalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Influo Group Przemysław Nieruchalski, ul. Lipowa 11, 63-500 Kuźniki, NIP: 5140255470, Regon: 301203612, numer telefonu: 600 360 288
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie na potrzeby niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie na potrzeby związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
 5. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 6. Produkt - towar bądź towary nabywane przez Kupującego w sklepie internetowym www.couleurcaramel.pl
 7. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego www.couleurcaramel.pl
 8. Sklep -  platforma e-commerce, za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych Regulaminem Sklepu, oferuje swoje Produkty do sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet.
 9. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Blue Media - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 11. Newsletter - usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży kosmetycznej, nowości, promocji i ofert handlowych.

III. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres magazynu: Piastowska 26, 63-500 Ostrzeszów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@couleurcaramel.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 603 358 366
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 05 1090 1173 0000 0001 3692 1296
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00.

IV. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internetowej
 2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookies.

V. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu w sieci Internetowej. Informację na temat swojej oferty dostępnej w Sklepie Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej:www.couleurcaramel.pl
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zamówionego towaru bez wad.
 3. Zamówienia można składać przez całą dobę.
 4. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia przez niego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia, jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza widocznego po dokonaniu zakupu.
 6. Nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne formularze zamówień z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy mogą nie zostać zrealizowane.
 7. Formularz zakupu zawiera dane potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia Kupującego następuje w terminie podanym na stronie www.couleurcaramel.pl w zakładce „Płatności i dostawa” – „Koszt dostawy”.
 9. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie poprzez założenie w nim Konta lub złożyć zamówienie bez rejestracji podając przy każdym zamówieniu swoje dane.
 10. W przypadku zamówień składających się z wielu produktów, Sprzedawcę obowiązuje do wysyłki najdłuższy termin spośród podanych dla poszczególnych produktów.
 11. W przypadku gdy zamówienie złożone przez Kupującego nie będzie mogło zostać zrealizowane z powodu niedostępności Produktu, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, zawiadomi Kupującego o tym fakcie, oraz zwróci Kupującemu całą kwotę uiszczoną za dane zamówienie.
 12. W wypadku gdy Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności zrealizowania zamówienia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, Sprzedawca jest uprawniony zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem Produktu na koszt Sprzedawcy.
 13. Dostawa zamówionych towarów odbywa się tylko na terenie Polski.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail lub telefonicznie na podany w trakcie składania Zamówienia kontakt do Klienta.

VI. Ceny

 1. Wszystkie ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT). Podane ceny wszystkich towarów nie zawierają kosztu ich dostawy.
 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, wycofania określonych Produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

VII. Formy płatności

 1. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
 2. a) przedpłata – płatność całości ceny wraz z kosztami przesyłki dokonywana jest na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą przelewu bankowego,
 3. b) płatność online – płatność całości ceny wraz z kosztami przesyłki dokonywana jest drogą elektroniczną. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.,
 4. c) płatność za pomocą kart płatniczych - obsługiwane karty to Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 5. d) za pobraniem - płatność dokonywana jest podczas odbioru paczki u kuriera,
 6. e) gotówka - płatność dokonywana jest podczas odbioru osobistego paczki pod adresem ul. Piastowska 26 w Ostrzeszowie
 7. W przypadku przedpłaty płatności ceny za zamówione Produkty wraz z kosztem wysyłki należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Nazwa odbiorcy: Przemysław Nieruchalski

Numer rachunku bankowego: 05 1090 1173 0000 0001 3692 1296

Nazwa banku: Santander Bank Polska

VIII. Dostawa i koszty wysyłki

 1. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy.
 2. Realizacja dostawy Produktu do Kupującego może nastąpić:
 • za pośrednictwem paczkomatów Inpost
 • za pośrednictwem kuriera firmy Inpost.
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna)
 • za pośrednictwem Paczki w Ruchu
 • przy odbiorze osobistym

Przy zamówieniach na kwotę brutto powyżej 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) Kupujący zwolniony jest z kosztów przesyłki.

 1. Jeżeli Kupujący w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera albo listonosza oraz odmowę przyjęcia towaru.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni (z zastrzeżeniem § Regulaminu).
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument, aby odstąpić od Umowy zobowiązany jest poinformować o swojej decyzji Sprzedawcę, wykorzystując w tym celu informacje podane w § 3 Regulaminu. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu (np.; pismo wysłane listownie lub drogą mailową).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dołączonego do Regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe.

X. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zwracane Produkty należy odesłać na adres magazynu: Couleur Caramel Piastowska 26, 63-500 Ostrzeszów. Konsument powinien odesłać Produkt na podany adres niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy, pokrywa Kupujący. Koszt odesłania Produktu nie podlega zwrotowi.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

XI. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 9. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

XII. Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  • Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres magazynu ul. Piastowska 26, 63-500 Ostrzeszów.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XIV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

XV. Newsletter

 1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Kupujących zarejestrowanych w Sklepie zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.

Celem skorzystania z Newslettera należy:

 1. wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub
 2. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.
 1. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 2. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być także w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku jakiejkolwiek niezgodności części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującegow zakładce „Pomoc – Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia, oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 r. nr 22 poz. 271) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 02.141.1176 z późn. zm.). W sprawach dotyczących korzystania z usług płatności online w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Blue Media S.A..
 6. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będą rozpatrywać sądy właściwe dla miejsca prowadzonej działalności gospodarczej przez Przemysława Nieruchalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Influo Group Przemysław Nieruchalski, ul. Lipowa 11, 63-500 Kuźniki. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sporów z Konsumentami, gdzie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego.
  • Couleur Caramel
  • Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

  • Tel.:603--358-366
  • E-mail:sklep@couleurcaramel.pl
  • Zapisz się do newslettera
   Otrzymasz powiadomienia o promocjach i nowościach...i odbierzesz kupon o wartości 10 zł na pierwsze zakupy!
Menu Szukaj więcej więcej
Darmowa dostawa od 150 PLN
Darmowa dostawa (Kurier InPost) już od 150,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium